mandag den 3. august 2015

Krasnik og manipulerende journalistik: Case 4 - Mads Gilbert


I det næste eksempel skal vi se på et andet af Krasniks mere kontroversielle interviews. Denne gang er det hans interview med den norske læge Mads Gilbert, der har arbejdet på Shifa-hospitalet i Gaza under sidste års konflikt mellem Israel og Hamas. Gilbert har i løbet af konflikten været meget kritisk overfor Israel og har bl.a. anklaget dem for bevidst at angribe civile.

I interviewet i deadline angriber Krasnik denne ensidige fokus på Israel, og anklager samtidig Mads Gilbert for at støtte Hamas. Interviewet er bemærkelsesværdigt fordi Krasnik igen fokuserer meget på personen frem for argumenterne. Det er dog ikke nær så slemt som i interviewet med Hedegaard, hvor Hedegaards faglige troværdighed blev stærkt kritiseret. I Gilberts tilfælde går kritikken udelukkende på hans politiske synspunkter, hvilket Krasnik legitimerer med den begrundelse at seerne ikke skal tage Gilberts politiske synspunkter for gode varer, blot fordi han gør et stykke prisværdigt humanitært arbejde. Fair nok. Men var Gilbert klar over at det var det han gik ind til? Og er Krasnik ærlig i sin kritik af Gilbert?

Jeg må hellere starte med at sige at jeg i grove træk deler Krasniks mening om Israel, og det er min overbevisning, at størstedelen af kritikken af Gilbert-interviewet i virkeligheden går på at Krasnik overhovedet tillod sig at forsvare Israel (han fik også kritik for sit interview med Michael Irving Jensen). Interviewet med Gilbert er i hvert fald ikke specielt slemt, når det kommer til manipulation med fakta, og jeg må indrømme at jeg havde en forventning om at jeg ville være i stand til at finde langt flere manipulationer, end jeg reelt endte op med. Men efter de sidste interviews vi har kigget på, kan man så virkelig bebrejde mig for det?

Ikke desto mindre, så mener jeg alligevel at det konkrete interview går over stregen i et forsøg på at miskreditere Gilbert og fremstille ham som Hamas-sympatisør. Jeg mener også at det, ligesom med Hedegaard interviewet, er ret tydeligt at Gilbert ikke vidste hvad han gik ind til. Gilbert klagede efterfølgende selv over at han netop ikke havde en chance for at svare på de konkrete kritikpunkter, som Krasnik fremsatte, da han ikke have nogen mulighed for at verificere om de var sande.

Historien, som Krasnik vil fortælle seerne denne gang, er at Gilberts politiske holdninger omkring Israel/Palæstina-konflikten ikke skal tages seriøst, fordi Gilbert ikke kan dokumentere sine påstande og i øvrigt vender det blinde øje til Hamas, hvis han da ikke direkte sympatiserer med dem.

Gennemgang af interviewet


Du kender det efterhånden: Jeg refererer til følgende video undervejs. Se den før du læser videre.

[00:00] til [08:07] Hele første sektion af interviewet er sådan set legitimt nok. Krasnik udfordrer konkret Gilbert om hvad hans belæg er for at påstå at Israel bevidst skulle gå efter civile, samt hvorfor han ikke kritiserer Hamas. Der er meget få faktuelle påstande i denne sektion fra Krasniks side af. Han refererer for det meste kun til andre journalisters påstande om Hamas, og for mig at se så citerer han dem korrekt nok. Jeg vil derfor kun fremhæve den ene undtagelse, som jeg kunne finde i denne sektion af interviewet:

Gilbert forklarer at han konkluderer ud fra de skader han ser på sit sygehus, hvoraf størstedelen er civile, at Israel "systematisk" har angrebet civile skoler og hospitaler, og at Israel ikke beskytter de civile i Gaza.

[02:10] Krasnik skyder ind: "Du siger at Israel systematisk har bombet sygehuse og skoler. Det er jo simpelthen notorisk forkert. Der er ingen dokumentation for at Israel systematisk bomber skoler og sygehuse."

Denne lille udveksling bunder nok for det meste i en semantisk strid om ordet "systematisk". Både Krasnik og Gilbert har ret her. Det er selvfølgelig rigtigt at Israel ikke går efter at ramme samtlige skoler og hospitaler (i så fald har de været dårlige til det), men ikke desto mindre var der efter krigens afslutning 16 hospitaler, 56 primary health care facilities og 7 skoler, der var blevet ramt. Skaderne går fra alt fra småtterier, der kan repareres for under 5000$, op til total-ødelæggelse. Jeg vil anbefale at læse den WHO-rapport jeg linker til, så kan man selv danne sig en mening om hvorvidt man kan kalde det "systematisk". Derudover kan følgende grafik give en indikation af hvor påvirket hospitalsvæsnet var under krigen:
[08:07] til [13:30] I anden halvdel af interviewet begynder Krasnik dog ligeså stille at dreje interviewet over i et forsøg på at associere Gilbert med Hamas. Krasnik spørger konkret ind til om Gilbert opfatter Hamas som en terrororganisation. Gilbert nægter at anerkende Hamas som en terrororganisation, men fastholder samtidig at han er imod enhver form for drab på civile.

[09:48] Krasnik finder et citat fra Gilbert frem, hvor han angiveligt forsvarer angrebet den 11. september med at de undertrykte havde "en moralsk ret til at angribe USA med et hvilket som helst våben de har til rådighed." (kilde) Gilbert protesterer over dette, og siger at han allerede tidligere har dementeret denne udtalelse, og at det derfor ikke er retfærdigt at Krasnik bringer den frem.

Hvis Krasnik har kunne finde Gilberts gamle udtalelse, så har han 100% også kunne finde hans dementering. Men han forsvarer sig med at sige: "jeg spørger jo bare", som om han ikke er klar over det lys, som dette "uskyldige" spørgsmål unægteligt kommer til at stille Gilbert i. Da Krasnik allerede kendte Gilberts svar, så kunne det eneste formål med spørgsmålet være at fremstille Gilbert som terrorsympatisør overfor seerne.

Jeg må indrømme at jeg, ligesom Krasnik, har meget svært ved at se hvordan man kan være imod drab på civile, og så samtidig undlade at fordømme Hamas som en terrororganisation. Men dette kunne sagtens være diskuteret med Gilbert uden at man forsøger at fremstille mandens holdninger uærligt.

[13:30] til [slut] Til sidst spørger Krasnik om hvad Gilbert mener når han siger at Israel begår folkemord i Gaza. Gilbert siger at han opfatter bombning i Gaza som så systematisk at han mener at det "grænser til et folkemord, og det er jeg[Gilbert] ikke alene om at mene".

[14:15] Krasnik: "Nej det mener Hamas også". Gilbert: "Det er der mange internationale folkeretseksperter som der..." Krasnik afbryder: "Nej det er der faktisk ikke, men det mener Hamas".

Dette er et ret tydeligt forsøg på at associere Gilbert med Hamas ved direkte at påstå at kun Hamas deler hans holdninger, hvilket helt sikkert er manipulation. Krasnik sagde også tidligere at hvis ikke det havde været for Gilberts humanitære arbejde så ville ingen tage hans politiske holdninger seriøst. Taktikken er her at få det til at fremstå overfor seerne, som om Gilbert kun deler holdning med islamistiske terrororganisationer. Det passer bare ikke.

Har Hamas overhovedet anklaget Israel for folkemord? Jeg har ikke kunne finde noget konkret eksempel, om end jeg medgiver at det er meget sandsynligt at de skulle have gjort det. Men prøv at google "Accuse Israel Genocide" og man finder da en temmelig broget skare af personer, der anklager Israel for folkemord. Bl.a. Mahmoud Abbas, lederen af det palæstinensiske selvstyre på Vestbredden, en mand som Krasnik sikkert ville betegne som moderat, anklagede Israel for folkemord i parlamentet i Ramallah. Dette burde Krasnike vide, hvis han havde lavet sin research ordenligt. Denne anklage gentog han senere overfor FNs generalforsamling. Tyrkiets premierminister Erdogan var også fremme og anklage Israel for netop folkemord. Selv Hollywood-stjerner som Penelope Cruz og Javier Bardem ser ud til at være hoppet med på vognen.

Efter krigen konkluderede en jury bestående af såkaldte eksperter inden for international lov at Israel var skyldig i "opfordringer til folkemord" (dog ikke decideret folkemord) samt for "Intentionally directing attacks against a civilian population and civilian objects" plus en række andre krigsforbrydelser, der grangiveligt lyder meget tæt på Gilberts kritik (Gilbert vidnede i øvrigt selv overfor juryen). Dette var selvfølgelig efter krigen, så Krasnik kunne ikke vide det. Det er dog på ingen måde svært at finde personer, der deler Gilberts synspunkt, når det kommer til Israels tidligere krige.

Selv FN, der efter Gaza-krigen i 2008/2009 etablerede en "fact finding"-kommission, konkluderede i sin rapport (Goldstone-rapporten) at Israel "systematisk" og "bevidst" angreb civile – en påstand som kommissions formand dog senere trak tilbage. Stadig. Påstanden om at Israel begår folkemord eller bevidst angriber civile, er desværre langt mere udbredt end Krasnik giver udtryk for. Det passer i hvert fald på ingen måde, at det kun skulle være Hamas der mener det

Ingen kommentarer:

Send en kommentar